Karin har sedan begynnelsens tider arbetat på HAWE Fastigheter och har med åren jobbat upp en avsevärd erfarenhet rörande företagets verksamhet och visioner. Som administrativ chef är hon ansvarig för uthyrningen av våra bostäder, utskick av faktureringsavier, support för våra hyresgäster, och mycket annat.

Tilldelade objekt