Rickards roll som webmaster innefattar ett fullständigt ansvar över webbplatsens operativa funktionsduglighet. Med sin breda kompetens och erfarenhet inom webbaserad frontend-utvcekling har han även givits ansvar över att webbplatsen uppfyller de krav rörande användarvänlighet och användbarhet som anses vara nödvändiga för att webbplatsens besökare ska få en treven upplevelse.

Tilldelade objekt